Hướng dẫn sử dụng phần mềm Phần Mềm Xanh

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng mà Phần Mềm Xanh đang cung cấp.

Phần mềm có gì mới? 👋

Chuyên cập cập nhật các thay đổi của phần mềm

Phiên bản 1.0.1 (08/06/2023)

  • 🎨 Cải tiến flow và giao diện trang tài khoản
  • 🌵 Fix lỗi giao diện tính năng Quản lý shipper
  • 🌵 Fix các bug liên quan đến giao diện PoS bán hàng và đơn hàng
  • 🌵 Fix một số đoạn text chưa được dịch tiếng Việt

Phiên bản 1.0.0 (01/06/2023)

  • 📢 Ra mắt phiên bản chính thức đầu tiên của Phần Mềm Xanh
  • ✅ Đăng ký sử dụng miễn phí
  • ✅ Hỗ trợ một tài khoản tạo được nhiều công ty