Web App
Tồn kho
Kiểm kho
Tạo phiếu kiểm kho

Kiểm kho hàng hoá

Phiếu kiểm kho là một tài liệu ghi lại thông tin về việc kiểm tra các mặt hàng trong kho hoặc nhà máy sản xuất. Phiếu kiểm kho thường bao gồm thông tin về số lượng thực tế của từng mặt hàng và được sử dụng để đối chiếu với dữ liệu trong hệ thống quản lý kho.

Phiếu kiểm kho là giúp cho nhân viên kiểm tra hàng hóa có thể ghi chép toàn bộ thông tin cần thiết về số lượng của từng sản phẩm trong kho. Điều này giúp cho việc quản lý kho trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu sai sót và mất mát hàng hóa. Ngoài ra, phiếu kiểm kho cũng là cơ sở để tính toán tồn kho, phát triển kế hoạch nhập xuất, đánh giá tình trạng tồn kho và đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

1. Danh sách phiếu kiểm kho

Đường dẫn: Tồn kho > Kiểm kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Kiểm kho.

Danh sách các phiếu kiểm kho là nơi hiển thị tất cả các lần kiểm kho của doanh nghiệp hiện có trên hệ thống. Danh sách phiếu kiểm kho liệt kê tất cả các phiếu mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã phiếu kiểm bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô "tìm kiếm".

Danh sách phiếu kiểm kho

Ở trang danh sách phiếu kiểm kho bạn sẽ theo dõi được trạng thái phiếu để biết được tiến trình xử lý phiếu kiểm.

2. Tạo phiếu kiểm kho

Đường dẫn: Tồn kho > Kiểm kho> Thêm phiếu kiểm kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Kiểm kho.

Từ trang danh sách phiếu kiểm kho, bạn nhấn vào Thêm phiếu kiểm kho. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu kiểm.

Tạo phiếu kiểm kho

  • Bắt buộc phải chọn Nhà kho cần kiểm.
  • Nhập thông tin sản phẩm: có thể chọn thủ công ở tại ô tìm sản phẩm hoặc dùng máy quét barcode để hỗ trợ nhập liệu kiểm kho nhanh chóng và chính xác hơn.
  • Ghi chú (nếu có)

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Nhà kho sau khi thêm nhấn Lưu thông tin tạo phiếu thì không thể chỉnh sửa được nữa.

3. Trạng thái phiếu kiểm kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Kiểm kho.

Mới

Phiếu kiểm kho vừa tạo xong sẽ ở trạng thái mặc định là mới và cần được xử lý, ở trạng thái này bạn có thể thay đổi thông tin sản phẩm và số lượng hàng kiểm.

Đang xử lý

Phiếu kiểm kho đã được xử lý. Kể từ trạng thái này bạn sẽ không thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm cũng như số lượng trên phiếu

Hoàn thành

Hoàn tất phiếu kiểm kho

Huỷ bỏ

Huỷ bỏ phiếu kiểm kho

Trạng thái phiếu kiểm kho

💡

Trạng thái phiếu kiểm kho có thể lùi ngược lại ở bất kỳ trạng thái nào.