Web App
Bán hàng
Khuyến mãi
Coupon giảm giá

Coupon giảm giá

Mã giảm giá hay còn gọi là Coupon là một loại khuyến mãi đặc biệt dùng để giảm giá hoặc ưu đãi cho các giao dịch khi mua hàng hoá hoặc dịch vụ. Coupon đôi khi được xem như một sản phẩm, một quà tặng cho bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt hoặc trong những lần mua sắm hàng ngày, điều này tuỳ thuộc vào giá trị được giảm của Coupon.

Với mã coupon, giúp bạn tăng doanh thu, tăng số lượng khách hàng mới, khuyến khích khách hàng cũ mua hàng. Đặc biệt coupon sẽ giúp bạn chăm sóc khách hàng của bạn tốt hơn khi gửi tặng họ những mã coupon giảm giá trong tháng sinh nhật của họ.

1. Thêm mới chương trình khuyến mãi coupon

Đường dẫn: Bán hàng > Khuyến mãi -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý khuyến mãi.

Từ trang danh sách chương trình khuyến mãi, bạn nhấn vào Thêm mới. Sau đó chọn nhóm khuyến mãi là Thời vụ tại màn hình popup và màn hình Thêm mới sẽ hiện ra như bên dưới.

Thêm khuyến mãi coupon

Nhập tên chương trình, thời gian bắt đầu - thời gian kết thúc, chọn Cách tính giảm theo số tiền (đ) hay phần trăm (%) và nhập giá trị giảm tương tứng.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

2. Thêm mã coupon giảm giá

Từ trang danh sách chương trình khuyến mãi, tìm chương trình với nhóm Coupon vừa thêm. Nhấn vào biểu tượng bánh răng Cấu hình mã áp dụng ở bên phải của cột LOẠI KHUYẾN MÃI để thiết lập mã coupon giảm giá.

Cấu hình mã coupon

Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới:

Thêm mã coupon

  • Nhập mã coupon
  • Nhập số lần áp dụng. (Để trống là không giới hạn số lần sử dụng.)

Nhấn Lưu để lưu lại.

Tại màn hình trên bạn có thể theo dõi số lần đã áp dụng đối với từng mã coupon mà bạn đã thiết lập.

💡
  • Đối với các chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Coupon, bạn chỉ có thể áp dụng 1 chương trình khuyến mãi thuộc nhóm này để giảm giá trong lúc tính tiền cho khách ở màn hình POS.
  • Chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Coupon ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI với nhóm chương trình Giảm giá sản phẩm.
  • Chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Coupon KHÔNG ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI với nhóm chương trình Khuyến mãi thời vụ.