Web App
Tồn kho
Kiểm kho
Cân bằng kho

Gộp phiếu kiểm và cân bằng tồn kho

Cân bằng tồn kho là tiến trình kiểm tra và xác định số lượng hàng hoá trong kho của một tổ chức hoặc công ty để đảm bảo rằng số lượng thực tế của các mặt hàng khớp với số liệu được ghi nhận.

Sau khi kiểm tra, sự chênh lệch giữa số liệu đã ghi nhận và số lượng thực tế có thể được xác định. Cân bằng tồn kho giúp các doanh nghiệp quản lý kho hiệu quả hơn, đối phó với sự mất mát hàng hóa và cải thiện khả năng dự báo sản xuất trong tương lai. Nó cũng giúp cho việc quản lý tài chính, đưa ra quyết định liên quan đến nhập xuất hàng hoá và dự trù ngân sách được chính xác hơn.

1. Gộp phiếu kiểm kho

Khi số lượng sản phẩm của doanh nghiệp bạn ngày càng nhiều thì vấn đề kiểm kho không dễ dàng thực hiện khi chỉ với một vài nhân viên kiểm kho và tốn nhiều thời gian nhưng không mang lại hiệu quả cao. Với tính năng gộp phiếu kiểm kho sẽ giúp doanh nghiệp bạn kiểm kho một cách nhanh chóng với nhiều nhân viên kiểm kho cùng lúc mỗi nhân viên sẽ tạo một phiếu kiểm kho sau đó sẽ gộp tất cả phiếu kiểm kho của từng nhân viên lại thành một phiếu tổng.

Đường dẫn: Tồn kho -> Kiểm kho ->Gộp phiếu

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Kiểm kho.

Từ trang danh sách phiếu kiểm kho, bạn nhấn vào Gộp phiếu. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn thực hiện gộp phiếu.

Gộp phiếu kiểm kho

  • Chọn nhà kho cần gộp phiếu sau khi đã kiểm.
  • Chọn phiếu kiểm bằng việc nhập vào ID của phiếu kiểm kho

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Sau khi Gộp phiếu kiểm kho, hệ thống sẽ sinh ra một phiếu kiểm kho tổng ở trạng thái Mới và các phiếu đã bị gộp trước đó sẽ tự động chuyển sang trạng thái Huỷ bỏ.

Đã gộp phiếu kiểm kho

💡

Nhóm SKU là số lượng SKU sản phẩm có trong phiếu kiểm. Không phải số lượng tồn tổng cộng của phiếu nhé!

2. Tạo cân bằng kho

Phiếu cân bằng kho giúp bạn điều chỉnh kho một cách tối ưu nhất sau khi hoàn tất quá trình kiểm kho.

Đường dẫn: Tồn kho > Kiểm kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Kiểm kho.

Từ trang danh sách phiếu kiểm kho, nhấn vào thao tác Sửa của phiếu bạn muốn cân bằng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa phiếu.

Sửa phiếu kiểm kho

Nhấn Thêm phiếu cân bằng kho phía dưới bên trái để bắt đầu cân bằng kho với số lượng kiểm thực tế để không còn chênh lệch giữa số lượng tồn trong kho và thực tế. Màn hình tạo phiếu cân bằng sẽ hiển thị.

Tạo cân bằng kho

Sau khi nhấn nút Tiếp tục là hoàn tất quá trình cân bằng kho đồng nghĩa với việc:

  • Một Phiếu Xuất kho được tạo (Nếu số lượng thực tế ít hơn trong tồn kho hệ thống)

  • Một Phiếu Nhập kho được tạo (Nếu số lượng thực tế nhiều hơn trong tồn kho hệ thống) với trạng thái phiếu nhập xuất tương ứng vừa chọn ở màn hình trên.

Tạo cân bằng kho

💡

Chỉ những nhân viên được phân quyền thay đổi trạng thái trên phiếu nhập - xuất kho mới có thể chọn trạng thái ở màn hình cân bằng kho.