Web App
Tồn kho
Nhập xuất kho
Danh sách phiếu nhập xuất kho

Danh sách phiếu nhập xuất kho

Phiếu nhập xuất kho là một tài liệu quan trọng trong quản lý tồn kho, nó được sử dụng để ghi nhận các hoạt động nhập và xuất hàng hóa ra khỏi kho.

Phiếu nhập kho được sử dụng khi có hàng hóa mới được chuyển vào kho từ các nhà cung cấp hoặc các bộ phận sản xuất. Khi đó, phiếu này sẽ ghi nhận thông tin về sản phẩm, số lượng, giá cả và ngày tháng nhập kho.

Ngược lại, phiếu xuất kho được sử dụng khi hàng hóa được chuyển đi từ kho đến các bộ phận khác trong công ty hoặc đến khách hàng. Với phiếu này, thông tin về sản phẩm, số lượng và ngày tháng xuất kho sẽ được ghi lại.

Sử dụng phiếu nhập xuất kho giúp cho quản lý tồn kho trở nên chính xác hơn, giúp cho việc theo dõi số lượng hàng tồn trong kho cũng như việc tính toán doanh thu và chi phí cho doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

1. Danh sách phiếu nhập xuất kho

Đường dẫn: Tồn kho > Nhập - Xuất kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem phiếu nhập xuất kho.

Danh sách các phiếu nhập xuất kho là nơi hiển thị tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất kho của doanh nghiệp hiện có trên hệ thống. Danh sách phiếu nhập xuất liệt kê tất cả các phiếu mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã phiếu nhập xuất kho bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô "Ghi chú".

Danh sách phiếu nhập xuất kho

2. Lọc phiếu nhập, xuất kho

Bạn có thể lọc phiếu nhập kho theo các tiêu chí: Trường lọc dữ liệu phiếu nhập xuất kho

  • Mã phiếu nhập / phiếu xuất
  • Nhà kho
  • Phân loại phiếu
  • Trạng thái phiếu

Nếu bạn chỉ quan tâm đến một số thông tin nhất định bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện để phù hợp với nhu cầu công việc của mình bằng cách ẩn hoặc hiện các cột dữ liệu. Việc ẩn đi các cột không liên quan sẽ giúp cho giao diện trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

Trường lọc dữ liệu phiếu nhập xuất kho

3. Giới hạn quyền xem phiếu nhập xuất kho

Ở danh sách phiếu nhập xuất kho, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều nhà kho và bạn muốn giới hạn quyền xem danh sách phiếu nhập xuất kho cho từng nhân viên quản lý tại kho đó.

Ví dụ:

Bạn có 3 nhà kho A, B, C và bạn muốn giới hạn nhân viên 1 chỉ xem được tất cả phiếu nhập xuất kho tại nhà kho A và B, còn nhân viên 2 chỉ xem được nhà kho C. Bạn hãy vào mục cài đặt phân quyền và giới hạn quyền tương ứng với từng nhà kho cho từng nhân viên.

Giới hạn quyền xem phiếu nhập xuất kho

Xem thêm cách giới hạn quyền truy cập tại đây Giới hạn quyền truy cập.

⚠️
  • Phiếu nhập xuất kho có hiệu lực khi ở trạng thái Hoàn thành
  • Nếu phiếu nhập xuất kho chuyển từ trạng thái Hoàn thành sang Huỷ bỏ thì giao dịch phiếu đó không còn hiệu lực nữa.