Web App
Bán hàng
Khách hàng
Giao dịch điểm tích luỹ

Giao dịch điểm tích luỹ

Điểm tích luỹ khi mua hàng có thể xem là một loại chương trình khuyến mãi được áp dụng trong nhiều cửa hàng và website bán lẻ, cho phép khách hàng tích lũy điểm khi thực hiện các giao dịch mua hàng. Khi đạt được số điểm nhất định, khách hàng có thể sử dụng điểm tích luỹ để thanh toán cho các sản phẩm hoặc được giảm giá cho các giao dịch tiếp theo.

Điểm tích luỹ tạo động lực cho khách hàng quay lại cửa hàng hay website để mua sắm thêm sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Hơn nữa, Điểm tích luỹ còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua sắm và tăng cường sự hài lòng với trải nghiệm của họ.

1. Danh sách giao dịch điểm

Đường dẫn: Bán hàng > Khách hàng -> Giao dịch điểm tích luỹ

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem giao dịch điểm tích luỹ.

Danh sách giao dịch điểm tích luỹ

Ở trang danh sách giao dịch điểm bạn có thể xem tất cả giao dịch cộng điểm và trừ điểm với giá trị điểm tương ứng của các khách hàng. Ngoài ra dựa vào giao dịch điểm giúp bạn biết được nguồn phát sinh điểm đến từ:

  • Tạo bởi nhân viên
  • Mua hàng
  • Thanh toán đơn hàng
💡

Lưu ý:

Khi một giao dịch điểm ở trạng thái Vô hiệu lực thì số điểm đó sẽ không được thực thi hiệu lực (Không tính điểm).

2. Thêm mới điểm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý giao dịch điểm tích luỹ.

Từ trang danh sách giao dịch điểm tích luỹ bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở màn hình như bên dưới:

Thêm mới điểm tích luỹ

Nhập các trường thông tin điểm:

  • Thông tin khách hàng
  • Giá trị điểm
  • Ghi chú (nếu có)

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Giá trị điểm sẽ có 2 hành động là Cộng thêm điểm hoặc là Trừ điểm đang có.

3. Sửa điểm tích luỹ

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý giao dịch điểm tích luỹ.

Từ trang danh sách giao dịch điểm tích luỹ bạn nhấn vào thao tác Sửa tại một dòng dữ liệu mà bạn muốn. Hệ thống sẽ mở màn hình như bên dưới:

Sửa thông tin điểm

Nhập các trường thông tin điểm muốn sửa:

  • Giá trị điểm
  • Ghi chú (nếu có)

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá giao dịch điểm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý giao dịch điểm tích luỹ.

Từ trang danh sách giao dịch điểm tích luỹ bạn nhấn vào biểu tượng Xoá tại một dòng dữ liệu mà bạn muốn.

Xoá thông tin điểm

⚠️

Không thể hoàn tác sau khi thực hiện thao tác Xoá