Web App
Bán hàng
Đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng

Chỉnh sửa đơn hàng

Khi bạn phát hiện ra rằng đơn hàng của đã tạo có sai sót như địa chỉ giao hàng sai hoặc số lượng sản phẩm không đúng, bạn có thể chỉnh sửa để khắc phục những lỗi này. Hoặc khi khách hàng yêu cầu mua thêm sản phẩm vào đơn hàng đã được đặt trước đó, bạn chỉnh sửa để bổ sung sản phẩm này và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chỉnh sửa đơn hàng kịp thời, sẽ giúp giảm thiểu tình trạng hủy đơn và tiết kiệm thời gian cho cả hai bên trong quá trình xử lý và vận chuyển sản phẩm. Việc chỉnh sửa đơn hàng là rất quan trọng để giúp tạo ra một trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng và cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể.

Để chỉnh sửa đơn hàng, bạn cần truy cập vào trang quản lý đơn hàng của mình.

1. Sửa đơn hàng

Đường dẫn: Bán hàng > Đơn hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Sửa thông tin đơn hàng.

Từ trang danh sách đơn hàng, tìm mã đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào Mã đơn hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa đơn hàng.

Chỉnh sửa đơn hàng

Bạn có thể thêm sản phẩm vào đơn hàng đã có hoặc thay đổi số lượng sản phẩm đã có trong đơn. Chỉnh sửa thông tin người nhận hàng, thông tin nguồn đơn, ghi chú, tag, thay đổi phí vận chuyển nếu muốn.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin trên đơn hàng khi đơn hàng KHÁC trạng thái Hoàn thànhHuỷ bỏ.

2. Thay đổi trạng thái đơn hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Từ trang danh sách đơn hàng, tìm mã đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào Mã đơn hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa đơn hàng.

Đơn hàng mới

Đơn hàng đã được tạo cần được xử lý, ở bước này nhân viên có thể chỉnh sửa thay đổi thông tin đơn hàng nếu muốn.

Đã xác nhận

Đơn hàng đã được xác sau khi nhân viên gọi chốt đơn với khách hoặc yêu cầu khách thanh toán trước khi gửi đơn hàng giao đi.

Đang giao hàng

Đơn hàng đã bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Đã giao

Đơn hàng đã giao thành công

Đang trả hàng

Đơn hàng bị trả về khi giao hàng thất bại hoặc người mua yêu cầu trả hàng.

Hoàn thành

Đơn hàng hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin đơn hàng được nữa.

Huỷ bỏ

Đơn hàng bị huỷ bỏ kèm với lý do tương ứng.

Chỉnh sửa trạng thái đơn hàng

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡
  • Khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành hoặc Huỷ bỏ thì bạn không thể chỉnh sửa thông tin đơn hàng được nữa.
  • Trạng thái đơn hàng chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.
  • Các quyền liên quan đến sửa đơn hàng và trạng thái đơn hàng bạn cũng có thể giới hạn thao tác ở từng cửa hàng theo từng nhân viên (nếu muốn).

3. Tạo vận đơn trong đơn hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Tạo vận đơn trong đơn hàng.
Từ trang danh sách đơn hàng, tìm mã đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào Mã đơn hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa đơn hàng.

Đối với đơn hàng có giao hàng sau khi chọn đơn vị vận chuyển, ví dụ như Giao hàng tiết kiệm sẽ xuất hiện nút Tạo vận đơn.

Tạo vận đơn

Bạn có thể thay đổi số tiền cần thu COD hoặc số tiền bảo hiểm hàng hoá cho đơn hàng này (nếu có) trước khi nhấn nút tạo vận đơn. Nhấn Tạo vận đơn để đẩy đơn hàng này sang đơn vị vận chuyển Giao hàng tiết kiệm.

Bạn có thể kiểm tra thông tin đơn hàng giao tại mục trạng thái vận đơn của đơn hàng.

Trạng thái vận đơn

💡

Một đơn hàng bạn có thể giao nhiều đợt đến người mua nếu đơn hàng khách đặt bạn không có đủ hàng để giao. Bạn có thể tách ra giao hàng từng đợt bằng việc tạo ra nhiều phiếu xuất kho tương ứng với đợt giao.

Mỗi đợt giao (Phiếu xuất kho) bạn sẽ chọn đơn vị đơn vận chuyển tương ứng và nhấn tạo vận đơn để đơn vị vận chuyển qua lấy hàng giao đi.

Xem thêm cách giới hạn quyền thao tác trên đơn hàng tại đây Giới hạn quyền truy cập.