Web App
Tồn kho
Yêu cầu chuyển kho
Tạo yêu cầu chuyển kho

Điều chuyển sản phẩm giữa các kho

Phiếu điều chuyển kho là một tài liệu ghi lại thông tin về việc chuyển hàng hóa từ một vị trí trong kho đến vị trí khác. Phiếu điều chuyển kho thường được sử dụng để theo dõi số lượng hàng hóa, ngày giờ chuyển và địa điểm chuyển hàng.

Việc sử dụng phiếu điều chuyển kho giúp quản lý kho hiệu quả hơn bằng cách:

 • Theo dõi số lượng và vị trí của các sản phẩm trong kho.
 • Giảm thiểu nhầm lẫn hoặc mất mát hàng hóa trong quá trình di chuyển.
 • Tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát của quản lý kho.
 • Cải thiện việc phân tích và đánh giá hoạt động của kho.

Với phiếu điều chuyển kho, các bên liên quan như nhân viên kho hay bộ phận kế toán có thể nhanh chóng tra cứu thông tin về các sản phẩm trong kho mà không gặp khó khăn.

1. Danh sách phiếu điều chuyển

Đường dẫn: Tồn kho > Yêu cầu chuyển kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Yêu cầu chuyển kho.

Danh sách các phiếu điều chuyển kho là nơi hiển thị tất cả các yêu cầu chuyển kho của doanh nghiệp hiện có trên hệ thống. Danh sách yêu cầu chuyển kho liệt kê tất cả các phiếu mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã phiếu đã yêu cầu bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô "tìm kiếm".

Danh sách phiếu điều chuyển

Ở trang danh sách phiếu yêu cầu bạn sẽ theo dõi được trạng thái phiếu yêu cầu đã được duyệt hay bị từ chối, trạng thái xuất hàng cũng như nhập hàng sau khi phiếu yêu cầu đã được duyệt.

2. Tạo yêu cầu chuyển kho

Đường dẫn: Tồn kho > Yêu cầu chuyển kho-> Tạo yêu cầu

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Yêu cầu chuyển kho.

Từ trang danh sách phiếu yêu cầu chuyển kho, bạn nhấn vào Tạo yêu cầu. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu yêu cầu.

Tạo yêu cầu chuyển kho

 • Nhập thông tin sản phẩm: có thể chọn thủ công ở tại ô tìm sản phẩm hoặc dùng máy quét barcode để hỗ trợ nhập liệu nhanh chóng hơn.
 • Chọn kho xuất hàng
 • Chọn kho nhập hàng
 • Gán nhãn và Ghi chú (nếu có)

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Phiếu yêu cầu sau khi tạo sẽ ở trạng thái Chờ duyệt

💡

Kho xuất hàng, Kho nhập hàngthông tin sản phẩm trên phiếu sau khi thêm nhấn Lưu thông tin tạo phiếu thì không thể chỉnh sửa được nữa.

3. Duyệt yêu cầu điều chuyển

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Duyệt yêu cầu chuyển kho.

Từ trang danh sách phiếu yêu cầu chuyển kho, tìm mã phiếu nhập xuất kho bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào thao tác Sửa. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa phiếu yêu cầu.

Duyệt yêu cầu chuyển kho

Nhấn nút Duyệt yêu cầu nếu yêu cầu trên hợp lệ và được thông qua hoặc nhấn Từ chối nếu bạn không đồng ý phiếu yêu cầu trên.

Duyệt yêu cầu

Đã duyệt yêu cầu chuyển kho

 • Sau khi nhấn Duyệt yêu cầu thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một phiếu xuất kho tương ứng với số lượng yêu cầu điều chuyển ở trạng thái Chờ duyệt. Các thao tác tiếp theo sẽ do người quản lý kho xuất thực hiện trên phiếu xuất này.
 • Sau khi phiếu xuất kho được chuyển sang trạng thái Hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động sinh ra một phiếu nhập kho với số lượng tương ứng trên phiếu xuất kho.
 • Lúc này người quản lý kho nhập chỉ cần kiểm hàng từ bộ phận điều chuyển từ kho xuất qua. Nếu kiểm đủ hàng (nếu thiếu thì chỉnh sửa lại số lượng nhập thực tế trên phiếu nhập) thì Hoàn thành phiếu nhập kho và kết thúc quy trình điều chuyển.

Từ chối

Từ chối yêu cầu chuyển kho

Khi nhấn Từ chối yêu cầu không được duyệt nên bị huỷ. Kết thúc tiến trình yêu cầu chuyển kho.