Web App
Bán hàng
Hoá đơn VAT
Xuất hoá đơn VAT

Xuất hoá đơn điện tử

Xuất hoá đơn VAT tự động giúp kế toán tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ sai sót, tự động tính toán thuế, tự động cập nhật dữ liệu kế toán, có sự minh bạch khi kiểm tra và dễ dàng hơn khi báo cáo.

1. Tạo mới hoá đơn VAT

Hoá đơn VAT sẽ được tạo mới tự động phụ thuộc vào cài đặt của bạn cho phép hoá đơn VAT sinh ra khi trạng thái đơn hàng bán của bạn đang ở trạng thái nào.

Bạn xem về cách thiết lập Cài đặt thuế VAT

Cài đặt trạng thái xuất hoá đơn vat tự động

Như màn hình trên khi đơn hàng bán của bạn kể từ trạng thái Đã xác nhận thì hoá đơn VAT sẽ tự động được tạo và lúc này bạn chỉ cần kiểm tra lại tính hợp lệ cùa hoá đơn VAT và thực hiện ký số.

Đơn hàng có xuất hoá đơn VAT

Tại danh sách đơn hàng bán, bạn cũng có thể xem được tiến trình xuất hoá đơn VAT cho khách.

Danh sách tất cả hoá đơn VAT sau khi được tạo tự động với tất cả trạng thái.

Danh sách hoá đơn VAT

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

  • Tự động tạo Hoá đơn VAT khi đơn hàng có trạng thái từ trạng thái mà bạn đã cài đặt.
  • Hoá đơn VAT chỉ được xuất khi người mua hàng đã có thông tin xuất hoá đơn. Xem thêm ở mục thông tin khách hàng

2. Phát hành hoá đơn

Đường dẫn: Bán hàng -> Hoá đơn VAT

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Phát hành hoá đơn.

Để phát hành được hoá đơn bạn phải Tích hợp đối tác Phát hành Hoá đơn điện tử. Hiện tại Phần Mềm Xanh đã tích hợp sẵn 2 đối tác phát hành hoá đơn điện tử:

Hãy liên hệ chúng tôi nếu bạn cần tích hợp.

Từ trang danh sách hoá đơn VAT, bạn nhấn vào PHÁT HÀNH hoá đơn đối với hoá đơn mà bạn muốn phát hành.

Phát hành hoá đơn VAT

Hoặc mở vào chi tiết một hoá đơn VAT để nhấn PHÁT HÀNH hoá đơn

Phát hành hoá đơn VAT

Hình ảnh hoá đơn sau khi được phát hành

Đã phát hành hoá đơn VAT

💡

Sau khi hoá đơn đã phát hành (hoá đơn nháp) thì bạn sẽ không thể chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm hay nội dung xuất trong hoá đơn được nữa.

3. Ký số hoá đơn

Sau khi hoá đơn đã được phát hành, để hoá đơn VAT có hiệu lực thì bắt buộc bạn phải thực hiện thao tác Ký số để xác thực tính chính xác và nguồn gốc của hoá đơn điện tử. Nó giúp bảo vệ dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn của hoá đơn và tạo sự tin cậy trong quá trình kinh doanh.

Đã phát hành hoá đơn VAT

Nhấn vào Đã phát hành (chưa ký) một lần nữa để thực hiện ký số.

Hoá đơn sau khi Đã ký số

Đã ký số hoá đơn VAT

Hoặc có thể xem hoá đơn Đã ký số trong chi tiết hoá đơn đơn VAT

Đã ký số hoá đơn VAT

Sau khi đã ký số thì bạn không thể chỉnh sửa hoá đơn được nữa.

Bạn cũng có thể xem lại hoá đơn Đã phát hành / Đã ký số trực tiếp trên cổng hoá đơn điện tử của đối tác mà bạn đã tích hợp.

💡

Hoá đơn VAT sau khi Đã phát hành / Đã ký số thì không thể HUỶ, nếu muốn có thể thực hiện trên cổng hoá đơn diện tử của dối tác tích hợp.