Web App
Bán hàng
Cài đặt
Tích hợp Web/Sàn TMDT

Bán hàng đa kênh

Việc tích hợp Website và các sàn TMĐT vào hệ thống ERP giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tăng tính chính xác, quản lý tồn kho hiệu quả, cải thiện trải nghiệm khách hàng và cung cấp khả năng phân tích tốt hơn. Điều này giúp doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng đối với các thách thức trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Tích hợp Web/Sàn TMDT

1. Tích hợp Haravan

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Kết nối Haravan

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Tích hợp Web/Sàn TMDT

Tích hợp Haravan

Nhấn Thêm mới kênh bán hàng hệ thống sẽ mở ra màn hình bên dưới và chọn kênh Haravan:

Tích hợp Haravan

Lúc này hệ thống sẽ mở màn hình tích hợp Haravan và yêu cầu bạn chọn tài khoản công ty trên Haravan.

Tích hợp Haravan

Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản trên hệ thống Haravan thì ở bước này sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản. Sau khi chọn xong hệ thống sẽ chuyển về màn hình bên dưới:

Tích hợp Haravan

Nhấn Lưu và Cài đặt để hoàn tất việc tích hợp Haravan.

💡

Để tích hợp thì bạn phải là chủ tài khoản của công ty trên hệ thống Haravan

Đăng ký nhận Webhook

Sau khi kết nối thành công quay lại trang danh sách kênh kết nối và nhấn Đăng ký nhận webhook

Tích hợp Haravan

Cấu hình cửa hàng và kho xuất

Bạn cần phải cấu hình cửa hàng và kho xuất hàng khi có đơn hàng mới phát sinh Haravan sẽ được đồng bộ tự động về hệ thống Phần Mềm Xanh ERP. Tức bạn phải cấu hình chỉ định đơn hàng Haravan sẽ được lưu vào cửa hàng nào, và đơn hàng đấy sẽ được xuất kho tự động từ kho nào tại hệ thống Phần Mềm Xanh.

Nhấn Sửa đối với kênh Haravan vừa kết nối.

Tích hợp Haravan

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Đồng bộ sản phẩm

Để có thể đồng bộ đơn hàng từ Haravan về Phần Mềm Xanh thì sản phẩm giữa 2 hệ thống phải giống nhau về SKU. Nhấn vào Sản phẩm của kênh để mở trang danh sách sản phẩm đang có trên Haravan.

Tích hợp Haravan

Nhấn Liên kết để xác định sản phẩm đã được đồng bộ (hiện biểu tượng tick xanh)

Trong trường hợp sau khi nhấn Liên kết và hiển thị thông báo lỗi SKU này không tồn tại trên hệ thống thì sản phẩm này chưa có tồn tại trên hệ thống Phần Mềm Xanh. Bắt buộc bạn phải khởi tạo sản phẩm này trên Phần Mềm Xanh và nhấn Liên kết lại.

Đồng bộ đơn hàng

Nhấn vào Đơn hàng của kênh để mở trang danh sách đơn hàng đang có trên Haravan.

Tích hợp Haravan

Nhấn nút Đồng bộ để đồng bộ đơn hàng từ Haravan về hệ thống Phần Mềm Xanh để xử lý tập trung.

💡

Để đồng bộ bắt buộc SKU sản phẩm phải giống nhau giữa 2 hệ thống.