Web App
Đội giao hàng
Bưu cục
Quản lý bưu cục

Bưu cục giao nhận

Bưu cục giao nhận là một cơ sở hoặc địa điểm mà các dịch vụ bưu chính thực hiện quá trình thu, chuyển và phân phối thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc bất kỳ sản phẩm nào cần được giao nhận từ người gửi đến người nhận. Bưu cục có vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin và hàng hóa từ một địa điểm đến một địa điểm khác.

Ở bài viết này Phần Mềm Xanh sẽ hướng dẫn bạn thiết lập bưu cục để giao nhận hàng một cách tối ưu nhất.

1. Danh sách bưu cục

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Đường dẫn: SHIPPER -> Bưu cục

Phần mềm liệt kê tất cả các bưu cục mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách bưu cục cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một tên một bưu cục bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách bưu cục

2. Thêm mới bưu cục

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Từ trang danh sách bưu cục, bạn nhấn vào Thêm bưu cục mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới bưu cục

Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ bưu cục. Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Các thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ sẽ xuất hiện trong định dạng in vận đơn khi giao hàng.

Bưu cục vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách bưu cục.

3. Sửa bưu cục

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Để sửa thông tin bưu cục, bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách bưu cục.

Sửa bưu cục

Bạn có thể sửa tên, số điện thoại, địa chỉ của bưu cục.

Bạn phải nhập Toạ độ trên bản đồ với 2 toạ độ (Lat / Long) để hệ thống định vị được vị trí Bưu cục của bạn trên bản đồ và dựa vào toạ độ để tính khoảng cách (số km) trong lượt giao hàng của shipper.

Lấy toạ độ lat long trên Google Maps

Để lấy toạ độ bạn chỉ cần nhấn vào chữ Google Maps, hệ thống sẽ điều hướng mở trang bản đồ Google Maps với địa chỉ bạn vừa nhập.

Nhấp chuột phải vào vị trí và chọn COPY cái toạ độ như hình bên dưới và PASTE vào ô Toạ độ trên bản đồ tại hệ thống.

Lấy toạ độ lat long trên Google Maps

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá bưu cục

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Để xóa bưu cục, bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách bưu cục. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

⚠️

Bưu cục liên quan đến Vận đơn, báo cáo doanh thu giao hàng nên phải cân nhắc trước khi thực hiện Xoá.