Web App
Bán hàng
Cài đặt
Nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc tính riêng biệt để từ đó xếp họ vào một nhóm, một phân khúc. Với nhóm khách hàng, giúp bạn có cái nhìn bao quát, tìm hiểu, đánh giá và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù hợp như chương trình khuyến mãi dành cho nhóm khách hàng thân thiết, tặng quà cho nhóm khách hàng VIP khi mua hàng.

1. Danh sách nhóm khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Nhóm khách hàng

Phần mềm liệt kê tất cả các nhóm khách hàng mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách nhóm khách hàng cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một nhóm khách hàng bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách nhóm khách hàng

2. Thêm mới nhóm khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Từ trang danh sách nhóm khách hàng, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới nhóm khách hàng

Nhập tên và mã nhóm khách hàng, nhập giá trị khách hàng phải mua để được nâng lên hạng để được thuộc nhóm khách hàng này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

3. Sửa nhóm khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Để sửa thông tin nhóm khách hàng, bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách nhóm khách hàng.

Sửa nhóm khách hàng

Bạn có thể sửa tên, mã nhóm khách hàng và Tổng giá trị mua hàng để được thăng hạng.

Khi khách mua hàng tích luỹ doanh số theo thời gian đạt đến mức giá trị bạn thiết lập thăng hạng thì khách hàng đấy sẽ tự động được nâng hạng mức.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Trong một số trường hợp bạn không muốn thăng hạng tự động cho một số khách hàng đặc biệt. Bạn có thể tuỳ chỉnh trực tiếp ở phần quản lý thông tin khách hàng này bằng việc Tick vào Bỏ qua cập nhật tự động nhóm khách hàng

Không thăng hạng tự động

4. Xoá nhóm khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Để xoá nhóm khách hàng, bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách nhóm khách hàng. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.