Web App
Bán hàng
Thông tin sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Thông tin danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là tập hợp tất cả sản phẩm của công ty bạn đang kinh doanh và được phân loại, phân chia theo từng nhóm hàng dựa theo những tiêu chí, thuộc tính, đặc điểm tương tự nhau của sản phẩm.

Bên cạnh đó quản lý danh mục sản phẩm giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về sản phẩm cũng như giúp bạn báo cáo thống kê về sản phẩm, tồn kho một cách dễ dàng.

1. Danh sách danh mục sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Đường dẫn: Bán hàng > Thông tin sản phẩm > Danh mục sản phẩm

Phần mềm liệt kê tất cả danh mục sản phẩm mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách danh mục sản phẩm cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một danh mục bất kỳ. Bên cạnh đó bạn cũng theo dõi được các danh mục con thuộc danh mục chính và được gom nhómsắp xếp một cách tối ưu nhất.

Danh mục sản phẩm

2. Thêm mới danh mục sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Từ trang danh sách danh mục sản phẩm, bạn nhấn vào Tạo danh mục sản phẩm. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới. Thêm mới danh mục sản phẩm

Nhập vào các trường thông tin bao gồm: Tên danh mục và chọn danh mục cha (nếu tên danh mục bạn vừa nhập là cấp con) hoặc bỏ trống danh mục cha nếu là danh mục gốc. Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất tạo mới danh mục.

3. Sửa danh mục sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để sửa danh mục sản phẩm bạn nhấn vào thao tác sửa tại danh sách danh mục sản phẩm.

Sửa danh mục sản phẩm

Bạn có thể sửa tên danh mục, danh mục cha và thứ tự hiển thị của danh mục. Nhấn Lưu thông tin để cập nhập.

4. Xóa danh mục sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để xóa danh mục sản phẩm bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách danh mục sản phẩm. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xóa danh mục sản phẩm

⚠️

Danh mục sản phẩm được quản lý tối đa 2 cấp.