Web App
Bán hàng
Cài đặt
Cài đặt bán hàng

Cài đặt bán hàng

Các cấu hình dùng cho máy bán hàng POS, tích luỹ và quy đổi điểm, định dạng in đơn hàng.

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Cài đặt bán hàng

1. Tích luỹ và quy đổi điểm

Tích luỹ điểm cho khách khi mua hàng quy đổi từ điểm tích luỹ của khách hàng sang tiền để khách thanh toán khi mua hàng tại POS

Quy đổi điểm tích lũy

  • Ghi nhận tích luỹ điểm:

Ví dụ: 100,000đ = 1 điểm

Khi khách mua hàng hàng giá trị 1,234,000 đồng thì khách sẽ được tích 12 điểm.

  • Quy đổi điểm để thanh toán mua hàng

Ví dụ: 1 điểm = 1,000 đồng

Khách hàng tích luỹ được 500 điểm. Và khi khách mua hàng, khách có thể sử dụng một phần hoặc tối đa số điểm đó. Số điểm sau khi quy đổi tối đa là 500,000 đồng và dùng để thanh toán tại POS. Sau khi thanh toán thì số điểm của khách sẽ bị trừ đi tương ứng với số tiền đã thanh toán.

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin cài đặt.

💡

Số điểm được tích luỹ hoặc quy đổi chỉ tính phần nguyên tại thời điểm phát sinh giao dịch là cộng điểm hoặc trừ điểm, không cộng dồn các phần điểm số lẻ (phần số thập phân).

Ví dụ: Để thanh toán đơn hàng giá trị 35.500đ thì bạn phải thanh toán số điểm là 36 điểm.

2. Cấu hình máy bán hàng tại POS

Các cài đặt liên quan đến quá trình bán hàng tại cửa hàng màn hình (POS)

  • Không cho giảm giá bằng tay: Nếu bạn tích vào ô này thì tức ở màn hình POS nhân viên thu ngân không thể tự ý giảm giá tiền trên sản phẩm hoặc trên tổng giá trị đơn hàng mà chỉ có thể chọn áp dụng những chương trình khuyến mãi đang chạy.

Không cho giảm giá bằng tay

  • Không cho phép lên đơn khi hết hàng: Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng tồn kho và không cho phép tạo đơn hàng khi có sản phẩm hết hàng trong bill tại màn hình POS. Để tạo đơn bạn phải bỏ sản phẩm bị hết hàng ra khỏi giỏ hàng.

Không cho phép lên đơn khi hết hàng

  • Tag mặc định: Thiết lập sẵn các thẻ tag mặc định để thao tác nhanh và chính xác hơn mỗi khi muốn ghi chú nhanh ở màn hình bán hàng POS.

Danh sách thẻ tag

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin cài đặt.

3. Định dạng in tại POS

Cài đặt định dạng của hoá đơn, được in tại máy in bill ở POS ( sau khi tạo đơn hàng)

Định dạng in tại POS

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin cài đặt.