Web App
Tồn kho
Tổng quan quản lý kho

Tổng quan quản lý kho

Đối với chủ cửa hàng, bên cạnh công việc quản trị các hoạt động bán hàng thì quản lý kho là một công việc quan trọng không kém.

Quản lý hàng hóa trong kho tốt sẽ giúp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Nắm được tình trạng tồn kho, lịch sử xuất nhập của sản phẩm.

Phần mềm quản lý kho của Phần Mềm Xanh hỗ trợ bạn các tính năng chính như sau:

1. Nhập hàng

 • Thêm mới đơn nhập hàng
 • Sửa, huỷ đơn nhập hàng
 • Trả đơn nhập hàng
 • Thêm mới phiếu mua hàng (PO)
 • Sửa hủy phiếu mua hàng

2. Kiểm hàng

 • Thêm mới phiếu kiểm kho
 • Danh sách đơn kiểm kho
 • Tạo phiếu cân bằng kho

3. Chuyển kho

 • Thêm mới yêu cầu chuyển kho
 • Sửa, hủy yêu cầu chuyển kho
 • Danh sách đơn chuyển kho

4. Cài đặt kho

 • Thêm mới kho hàng
 • Sửa, xóa kho hàng