Web App
Bán hàng
Thu chi
Danh sách phiếu thu chi

Danh sách phiếu thu chi

Thu chi giúp doanh nghiệp quản lý tài khoản thu, tài khoản chi, dự toán dòng tiền, .v.v. Trong khi nhiều doanh nghiệp hiện nay có vài phần mềm tài chính hoặc kế toán nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là:

 • Thiếu khả năng cập nhật thông tin theo thời gian thực.
 • Các báo cáo không rõ ràng
 • Thiếu sự tích hợp với bộ phận bán hàng, mua hàng, quản lý kho và sản xuất

1. Danh sách phiếu thu chi

Đường dẫn: Bán hàng > Thu chi

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem phiếu thu - chi.

Danh sách phiếu thu chi liệt kê tất cả các phiếu mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã phiếu thu chi bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm.

Danh sách phiếu thu chi

2. Lọc phiếu thu chi

Ngoài ra bạn cũng có thể lọc phiếu thu chi theo các tiêu chí:

Lọc phiếu thu chi

 • Loại phiếu
 • Cửa hàng tạo
 • Lý do
 • Đối tượng
 • Phương thức thanh toán
 • Nguồn tạo
 • Trạng thái phiếu

Nếu bạn chỉ quan tâm đến một số thông tin nhất định bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện để phù hợp với nhu cầu công việc của mình bằng cách ẩn hoặc hiện các cột dữ liệu. Việc ẩn đi các cột không liên quan sẽ giúp cho giao diện trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

Ẩn hiện cột phiếu thu chi

3. Giới hạn quyền xem phiếu thu chi

Ở danh sách phiếu thu chi, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều cửa hàng và bạn muốn giới hạn quyền xem danh sách phiếu thu chi cho từng nhân viên quản lý tại cửa hàng đó.

Ví dụ:

Bạn có 3 cửa hàng A, B, C và bạn muốn giới hạn nhân viên 1 chỉ xem được tất cả phiếu thu chi tại cửa hàng A và B, còn nhân viên 2 chỉ xem được cửa hàng C. Bạn hãy vào mục cài đặt phân quyền và giới hạn quyền tương ứng với từng cửa hàng cho từng nhân viên.

Giới hạn quyền xem phiếu thu chi

Xem thêm cách giới hạn quyền truy cập tại đây Giới hạn quyền truy cập.

⚠️
 • Phiếu thu chi chỉ có hiệu lực khi ở trạng thái Hoàn thành
 • Nếu phiếu thu chi chuyển từ trạng thái Hoàn thành sang Huỷ bỏ thì giao dịch phiếu đó không còn hiệu lực nữa.