Web App
Bán hàng
Khách hàng
Khách hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng là việc vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp cũng như các nhà bán lẻ. Bởi khách hàng chính là đối tượng tạo ra doanh thu. Do đó khi bạn quản lý tốt nhóm khách hàng, doanh nghiệp của bạn sẽ có doanh thu luôn ổn định và ngày càng tăng lên nếu tập khách hàng của doanh nghiệp bạn ngày càng mở rộng bằng việc thu hút các khách hàng mới, giữ chân các khách hàng đang có bằng các chương trình chăm sóc khách, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

1. Danh sách khách hàng

Đường dẫn: Bán hàng > Khách hàng

Danh sách khách hàng

Ở trang danh sách khách hàng bạn có thể xem thông tin khách hàng, tìm kiếm một khách hàng nhanh chóng thông qua bộ lọc và tìm kiếm. Ngoài ra bạn có thể lọc khách hàng theo từng nhóm như khách hàng VIP, khách hàng thân thiết, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Doanh thu, số đơn hàng đã mua và số điểm mà khách hàng đã mua hàng và tích luỹ tính tới thời điểm hiện tại.

Bạn có thể xem lịch sử giao dịch điểm của một khách hàng bằng cách nhấn vào số điểm đang có trên danh sách khách hàng.

Giao dịch điểm của khách hàng

Tương tự như điểm tích luỹ. Để xem lịch sử đơn hàngdoanh thu của khách hàng bạn nhấn vào giá trị ở cột tương ứng ĐÃ MUA hoặc DOANH THU

2. Thêm mới khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý khách hàng.

Từ trang danh sách khách hàng bạn nhấn vào Thêm khách hàng mới. Hệ thống sẽ mở màn hình như bên dưới:

Thêm khách hàng mới

Nhập các trường thông tin khách hàng:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Nhóm khách hàng
 • Thông tin liên hệ
 • Email
 • Mã thẻ thành viên
 • Ngày sinh

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Lưu ý:

 • Mặc định Nhóm khách hàng sẽ được tự động thăng hạng khi khách mua hàng đạt đến hạng mức mà bạn thiết lập.

 • Đối với một số khách hàng đặt biệt bạn có thể thiết lập nhóm khách hàng tuỳ ý mà không áp dụng chính sách thăng hạng tự động khi nhấn tick vào Bỏ qua cập nhật tự động nhóm khách hàng

3. Sửa thông tin khách hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý khách hàng.

Từ trang danh sách khách hàng bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách khách hàng.

Sửa thông tin khách hàng

Nhập các trường thông tin khách hàng muốn sửa:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Nhóm khách hàng
 • Thông tin liên hệ
 • Email
 • Mã thẻ thành viên
 • Ngày sinh

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Thông tin xuất hoá đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý khách hàng.

Từ trang danh sách khách hàng bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách khách hàng.

Bạn có thể quản lý thông tin xuất hoá đơn điện tử cho khách tại mục thông tin xuất hoá đơn. Các thông tin xuất hoá đơn gồm:

 • Hoá đơn điện tử cho khách hàng cá nhân Hoá đơn điện tử cá nhân

 • Hoá đơn điện tử cho công ty (Doanh nghiệp) Hoá đơn điện tử công ty

💡

Để đảm bảo dữ liệu khách hàng nên hệ thống KHÔNG cho phép XOÁ thông tin khách hàng đang có