Restful API
Giới thiệu

Giới thiệu Web Service

Chào mừng bạn đến với Phần Mềm Xanh API. Với sự mở rộng tính năng cũng như tập khách hàng của mình, Phần Mềm Xanh không ngừng cải tiến dịch vụ và việc cung cấp các Web Service cho đối tác tích hợp là một trong những tiện ích mà đội ngũ kỹ sư Phần Mềm Xanh mang đến.

Hầu hết (trên 95%) tính năng mà bạn đang sử dụng trên Phần Mềm Xanh đều có web service để kết nối, có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể chủ động tích hợp với dữ liệu trên Phần Mềm Xanh và hệ thống đang vận hành của mình. Sử dụng mô hình Restful API, việc kết nối đến web service của Phần Mềm Xanh rất dễ dàng và nhanh chóng.

Tất cả web service hiện tại đều bắt đầu bằng đường dẫn bên dưới, gọi tắt là BASE_URL:

https://ws.phanmemxanh.com/v1

Khi đề cập đến các web service trong phần này, chúng tôi sẽ không kèm theo BASE_URL và bạn mặc định hiểu là khi truy vấn sẽ nối thêm chuỗi BASE_URL phía trước đường dẫn cụ thể của web service, ví dụ: /employees sẽ là https://ws.phanmemxanh.com/v1/employees