Web App
Nhân sự
Văn phòng
Văn phòng làm việc

Thiết lập văn phòng làm việc - chấm công

Văn phòng làm việc là một không gian được sử dụng để thực hiện các hoạt động quản lý, hành chính và công việc liên quan trong một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp. Đây là nơi mà nhân viên và những người liên quan có thể làm việc cùng nhau, giao tiếp, trao đổi thông tin và thực hiện các tác vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng là hệ thống phục vụ nhu cầu quản lý thông tin các phòng ban, chi nhánh, cửa hàng và theo dõi thời gian làm việc mỗi ngày của toàn chuỗi doanh nghiệp.

1. Danh sách văn phòng

Đường dẫn: Nhân sự > Văn phòng -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Phần mềm liệt kê tất cả các văn phòng đã được thêm vào trước đó. Trang danh sách văn phòng cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một văn phòng bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách văn phòng

2. Thêm mới văn phòng

Đường dẫn: Nhân sự > Văn phòng*

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Từ trang danh sách văn phòng, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới văn phòng

Nhập tên và địa chỉ của văn phòng làm việc.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

3. Sửa văn phòng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Để sửa thông tin văn phòng, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách văn phòng.

Sửa văn phòng

Nhập các thông tin cần sửa cho văn phòng.

Thiết lập thời gian duyệt công và quy định thời gian cho phép vào trễ, về sớm.

  • Giới hạn ngày duyệt công: Tính bằng ngày (điền 0 nếu không giới hạn). Nếu bạn muốn thiết lập không được phép duyệt công cho nhân viên trễ quá 3 ngày kể từ ngày chấm công thì bạn sẽ nhập số ngày là 3 vào ô này.
  • Thời gian vào làm trễ: Tính bằng phút (điền 0 nếu không cài đặt)
  • Thời gian ra về sớm: Tính bằng phút (điền 0 nếu không cài đặt)

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá văn phòng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Để xoá văn phòng, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách văn phòng. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoá văn phòng

💡

Văn phòng liên quan đến thông tin chấm công của tất cả nhân viên. Bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện thao tác Xoá.