Web App
Bán hàng
Đơn hàng
Danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Quản lý đơn hàng trong kinh doanh là một quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin đặt hàng của khách hàng được thực hiện bởi nhân viên quản lý từ việc bắt đầu từ tạo đơn, xử lý xác nhận đơn, đóng gói, đẩy sang nhà giao hàng và hoàn thành đơn hàng.

1. Danh sách đơn hàng

Trong bài viết này Phần Mềm Xanh sẽ hướng dẫn bạn cách xem danh sách đơn hàng của công ty bạn.

Đường dẫn: Bán hàng > Đơn hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem đơn hàng.

Danh sách đơn hàng liệt kê tất cả các đơn hàng mà bạn đã tạo trước đó ở tất cả các nguồn đơn. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã đơn hàng bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm. Hoặc bạn có thể tìm với số điện thoại, email, tên khách hàng ở ô tìm kiếm. Danh sách sẽ được lọc lại để chỉ hiển thị các đơn hàng liên quan đến từ khóa bạn đã nhập.

Danh sách đơn hàng

2. Lọc đơn hàng

Ngoài ra bạn cũng có thể lọc đơn hàng theo các tiêu chí:

  • Cửa hàng tạo đơn
  • Mã đơn hàng
  • Kênh đơn hàng
  • Trạng thái đơn hàng
  • Thời gian tạo đơn

Lọc đơn hàng

Ở danh sách đơn hàng ngoài việc theo dõi đơn hàng thông qua trạng thái đơn, thông tin khách hàng, số tiền, trạng thái giao hàng bạn cũng có thể theo dõi được trạng thái nhập xuất kho và trạng thái thu chi của từng đơn hàng.

Nếu bạn chỉ quan tâm đến một số thông tin nhất định bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện để phù hợp với nhu cầu công việc của mình bằng cách ẩn hoặc hiện các cột dữ liệu. Việc ẩn đi các cột không liên quan sẽ giúp cho giao diện trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

Hiển thị cột đơn hàng

3. Giới hạn quyền xem đơn hàng

Ở danh sách đơn hàng, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều cửa hàng và bạn muốn giới hạn quyền xem danh sách đơn hàng cho từng nhân viên quản lý tại cửa hàng đó. Tức nhân viên ở cửa hàng nào chỉ được thấy thông tin đơn hàng của cửa hàng đó.

Ví dụ:

Bạn có 3 cửa hàng A, B, C và bạn muốn giới hạn nhân viên "Nguyễn Văn Nam" chỉ xem được tất cả đơn hàng tại cửa hàng A và B, còn nhân viên 2 chỉ xem được đơn hàng của cửa hàng C. Bạn hãy vào mục cài đặt phân quyền và giới hạn quyền tương ứng với từng cửa hàng cho từng nhân viên.

Hiển thị cột đơn hàng

Xem thêm cách giới hạn quyền truy cập tại đây Giới hạn quyền truy cập.

⚠️
  • Nếu bạn có thiết lập tính điểm cho khách hàng khi mua hàng thì điểm sẽ được tích luỹ (cộng vào) khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành
  • Nếu đơn hàng chuyển từ trạng thái Hoàn thành sang Huỷ bỏ thì giao dịch điểm liên quan tới đơn hàng này cũng sẽ bị huỷ theo.