Web App
Tồn kho
Phiếu mua hàng
Sửa, hủy phiếu mua hàng

Sửa phiếu mua hàng (PO)

Tính năng này cho phép người dùng thực hiện các thao tác:

 • Thêm phiếu nhập kho từ PO
 • Thêm phiếu chi từ PO
 • Cập nhật trạng thái của phiếu mua hàng

Đường dẫn: Tồn kho > Phiếu mua hàng (PO)

Để thực hiện tính năng này, người dùng cần được phân quyền Sửa thông tin phiếu mua hàng

1. Tạo phiếu nhập kho từ PO

Mục đích để quản lý, theo dõi tổng quát tình trạng nhập kho của phiếu mua hàng (PO). Tùy vào quy trình xuất nhập kho của doanh nghiệp bạn.

💡

Lưu ý:
Điều kiện cần có để được phép thêm mới phiếu nhập kho từ phiếu mua hàng là phiếu mua hàng đang ở trạng thái "Đã duyệt yêu cầu"

Có 2 cách để thực hiện thêm mới phiếu nhập kho:

Cách 1. Khởi tạo phiếu nhập từ PO

Cho phép người dùng thêm mới phiếu nhập kho từ phiếu mua hàng khi NCC giao hàng đến.

Đường dẫn: Tồn kho > Phiếu mua hàng (PO) > Chọn Sửa mã phiếu mua cần tạo

 • Chọn Khởi tạo phiếu nhập

Khởi tạo phiếu nhập

 • Chọn kho nhập hàng. Lựa chọn từ danh sách nhà kho hiện có. Nếu kho chưa có trong danh sách có thể xem thêm ở tính năng Tạo mới kho Kho nhập hàng

 • Sau khi chọn kho, nhấn Tạo phiếu hệ thống sẽ tự động tạo phiếu nhập kho ở trạng thái "Chờ duyệt". Phiếu nhập kho sẽ bao gồm tất cả sản phẩm có trong danh sách phiếu mua hàng PO.

 • Nhấp vào Mã phiếu nhập kho để điều hướng đến trang chi tiết phiếu nhập kho, thực hiện "Phê duyệt""Nhập kho"

Phiếu nhập kho từ PO

Cách 2. Liên kết PO với Phiếu nhập kho đã có

Tính năng này cho phép liên kết phiếu nhập kho đã tạo trước đó vào phiếu mua hàng. Thực hiện các bước sau:

1. Chuẩn bị ID phiếu nhập kho

 • Vào màn hình danh sách phiếu nhập xuất kho (Đường dẫn: Tồn kho > Nhập-xuất kho)
 • Tìm kiếm và copy mã ID phiếu nhập kho cần liên kết tại trường Mã phiếu

2. Thêm liên kết phiếu nhập bằng ID

 • Tìm kiếm phiếu mua hàng cần liên kết với phiếu nhập kho

 • Chọn "Sửa" màn hình sẽ hiển thị trang chi tiết của Phiếu mua hàng (PO)

 • Ở mục Phiếu nhập kho chọn Liên kết phiếu Popup liên kết phiếu

 • Hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép dán mã ID phiếu nhập kho

 • Dán mã ID phiếu nhập kho cần liên kết vào popup

 • Bấm nút Liên kết để hoàn tất

💡

Lưu ý:
Vì hệ thống không hỗ trợ gỡ phiếu nhập kho đã liên kết vào PO, nên cần kiểm tra đúng ID phiếu nhập kho trước khi dán vào. Trường hợp dán vào sai, có thể vào màn hình "Nhập-xuất kho" và chuyển trạng thái Hủy bỏ cho phiếu nhập kho đó.

2. Thêm mới phiếu chi

Tính năng này giúp doanh nghiệp của bạn quản lý được công nợ thanh toán với nhà cung cấp. Có thể chia thành từng đợt thanh toán cho phiếu mua hàng bằng cách thêm 1 hoặc nhiều phiếu chi (tùy thuộc vào số lần thực hiện thanh toán cho NCC)

Giống với phiếu nhập kho, cũng Có 2 cách để thêm phiếu chi vào Phiếu mua hàng

Cách 1. Khởi tạo phiếu chi từ PO

Tính năng này cho phép tạo mới phiếu chi từ PO. Ở màn hình Sửa - trang chi tiết của phiếu mua hàng thực hiện:

 • Chọn "Khởi tạo phiếu chi ở mục Phiếu chi
 • Màn hình sẽ hiển popup nhập thông tin cho Phiếu chi bao gồm: Số tiền, hình thức thanh toán, cửa hàng thanh toán, và ghi chú (nếu có)
 • Chọn "Chọn phiếu đề hoàn tất khởi tạo phiếu chi Thông tin chi tiết phiếu chi Bạn có thể nhập vào số tiền nhỏ hơn đơn hàng, có thể hiện phiếu chi này thực hiện là thanh toán lần 1

Cách 2. Liên kết PO với Phiếu chi đã có

Tính năng này cho phép liên kết phiếu chi đã tạo trước đó vào phiếu mua hàng bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Chuẩn bị ID phiếu chi

 • Vào màn hình thu chi theo đường dẫn: Bán hàng > Thu chi
 • Tìm kiếm và copy mã ID phiếu chi cần liên kết tại trường Mã phiếu

2. Thêm liên kết phiếu chi bằng ID

 • Tìm kiếm phiếu mua hàng cần liên kết với Phiếu chi
 • Chọn "Sửa" màn hình sẽ hiển thị trang chi tiết "Phiếu mua hàng"
 • Ở mục "Phiếu Chi chọn "Liên kết phiếu"
 • Hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép dán mã ID phiếu chi vào
 • Dán ID phiếu chi vào popup Popup dán ID phiếu chi
 • Chọn nút "Liên kết" để hoàn tất

3. Cập nhật trạng thái

Trạng thái giúp bạn quản lý được tiến độ, cũng như tình trạng hiện tại của Phiếu mua hàng.

Mới

Phiếu PO đã được tạo cần được xử lý, ở bước này nhân viên có thể chỉnh sửa thay đổi thông tin đơn hàng nếu muốn.

Chờ duyệt yêu cầu

Phiếu mua hàng PO đang chờ cấp trên duyệt.

Đã duyệt yêu cầu

Phiếu mua hàng PO đã được duyệt. Trạng thái này cho phép thêm phiếu nhập kho, phiếu chi vào phiếu mua hàng

Hoàn thành

Phiếu mua hàng hoàn tất nhập kho và thanh toán và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu được nữa.

Huỷ bỏ

Hủy phiếu mua hàng

Chỉnh sửa trạng thái phiếu mua hàng

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡
 • Khi phiếu mua hàng ở trạng thái Hoàn thành hoặc Huỷ bỏ thì bạn không thể chỉnh sửa thông tin phiếu mua hàng được nữa.

 • Trạng thái phiếu mua hàng chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.

 • Trạng thái Phiếu mua hàng được tùy chỉnh thủ công từ người dùng.