Web App
Bán hàng
Khuyến mãi
Danh sách chương trình khuyến mãi

Danh sách chương trình khuyến mãi

Khuyến mãi là một trong những công cụ chiêu thị tốt nhất đối với các doanh nghiệp bán lẻ, từ các doanh nghiệp mới thành lập cho đến những doanh nghiệp đang trong giai đoạn cố gắng để chiếm lĩnh thị trường. Chiến lược khuyến mãi mang đến cho doanh nghiệp 2 lợi ích: tạo cơ hội thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ sản phẩm và tạo ra lợi nhuận. Có thể nói, khuyến mãi là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp bán lẻ.

Danh sách các chương trình khuyến mãi là nơi hiển thị tất cả các khuyến mãi của doanh nghiệp hiện có trên hệ thống. Bao gồm tất cả các chương trình khuyến mãi đã, đang và sẽ được áp dụng để khuyến mãi.

1. Các chương trình khuyến mãi

Đường dẫn: Bán hàng > Khuyến mãi

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem chương trình khuyến mãi.

Danh sách chương trình khuyến mãi kiệt kê tất cả các chương trình khuyến mãi mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một chương trình khuyến mãi bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm.

Danh sách chương trình khuyến mãi

2. Lọc chương trình khuyến mãi

Bạn cũng có thể theo dõi loại khuyến mãi, tìm theo tên, ID, trạng thái của các chương trình khuyến mãi: Mới, Đang chạy, Tạm dừng, Kết thúc, Gỡ bỏ và thời gian áp dụng của chương trình

Lọc khuyến mãi

3. Các thể loại khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi sẽ gồm 3 nhóm khuyến mãi chính:

Giảm giá sản phẩm

Thiết lập chương trình giảm giá dựa trên danh sách sản phẩm hoặc danh sách SKU được xác định. Bạn có thể áp dụng giảm theo giá tiền trên sản phẩm / SKU hoặc giảm phần trăm (%) trên giá sản phẩm / SKU

Khuyến mãi theo thời vụ

Thiết lập chương trình giảm giá dựa trên danh sách sản phẩm hoặc danh sách SKU được xác định hoặc giảm giá dựa trên giá trị đơn hàng gồm:

  • Giảm theo giá trị đơn hàng
  • Giảm theo giá trị sản phẩm
  • Tặng sản phẩm
  • Giảm giá trị đơn hàng khi mua đạt số lượng nhất định
  • Tặng 1 sản phẩm khi mua đơn hàng đạt giá trị

Coupon giảm giá

Thiết lập mã giảm giá với giá trị giảm tương ứng gửi đến khách hàng để áp dụng giảm giá khi mua hàng. Mã coupon có thể thiết lập cho phép sử dụng một lần duy nhất hoặc nhiều lần cùng với giá trị giảm tương ứng theo số tiền hoặc giảm % trên giá trị đơn hàng.

💡
  • Khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi khuyến mãi đang ở trạng thái Đang chạy và trong thời gian hiệu lực.

  • Nhóm khuyến mãi Giảm giá sản phẩm sẽ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI với nhóm Khuyến mãi theo thời vụ HOẶC nhóm Coupon

  • Nhóm Khuyến mãi theo thời vụ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHUNG với nhóm Coupon

  • Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng tại màn hình tạo đơn hàng tại POS