Web App
Bán hàng
Thông tin sản phẩm
Màu sắc

Thông tin màu sắc sản phẩm

Doanh nghiệp của bạn kinh doanh rất nhiều mặt hàng và mẫu mã khác nhau, khi đạt tới một số lượng nhất định bạn sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý vì có những sản phẩm gần như tương tự nhau cùng nằm trong một nhóm hàng, một danh mục sản phẩm. Nếu chỉ dựa vào mã vạch barcode để quản lý thì khó có thể bao phủ hết được và bạn sẽ cảm thấy phiền phức trong quá trình thống kê, kiểm đếm hàng tồn. Khi bạn quản lý thêm thuộc tính màu sắc cho sản phẩm sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn. Bạn có thể lọc sản phẩm theo màu mình muốn xem, xem số lượng tồn theo màu sắc, báo cáo bán hàng theo màu để từ đó có thể đưa ra chiến lược bán hàng hợp lý nhất cho từng thời điểm, từng mùa.

1. Danh sách thuộc tính màu sắc

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Đường dẫn: Bán hàng > Thông tin sản phẩm > Màu sắc

Phần mềm liệt kê tất cả các thuộc tính màu sắc mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách màu sắc cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một màu sắc bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách thuộc tính màu sắc

2. Thêm mới thuộc tính màu sắc

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Từ trang danh sách màu sắc, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới thuộc tính màu sắc

Nhập tên màu sắc, nhập mã màu (nếu có) . Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất tạo mới thuộc tính.

3. Sửa thuộc tính màu sắc

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để sửa thông tin thuộc tính màu sắc bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách màu sắc.

Sửa thuộc tính màu sắc

Bạn có thể sửa tên màu, mô tả, thứ tự hiển thị màu sắc. Nhấn Lưu thông tin để cập nhập thay đổi.

4. Xoá thuộc tính màu sắc

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để xóa thuộc tính màu sắc bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách màu sắc. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.