Web App
Bán hàng
Thu chi
Chỉnh sửa phiếu thu chi

Chỉnh sửa phiếu thu chi

Chỉnh sửa phiếu thu chi là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài chính của một tổ chức hay cá nhân. Khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến phiếu thu chi (ví dụ như lý do, người nộp/nhận), việc chỉnh sửa phiếu thu chi giúp cho các thông tin này được cập nhật lại và chuẩn xác hơn.

Ngoài ra, việc chỉnh sửa phiếu thu chi cũng giúp cho công tác kiểm tra và phân tích tình hình tài chính của tổ chức/cá nhân được chính xác hơn. Nếu phát hiện ra sai sót trong thông tin ghi trên phiếu thu chi, người quản lý tài chính có thể tiến hành chỉnh sửa để báo cáo tài chính được đầy đủ và chính xác.

1. Sửa phiếu thu chi

Đường dẫn: Bán hàng > Thu chi

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Sửa thông tin phiếu thu - chi.

Từ trang danh sách phiếu thu chi, tìm mã phiếu thu chi bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào thao tác Sửa. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa phiếu.

Chỉnh sửa phiếu thu chi

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin trên phiếu khi phiếu thu chi đang ở trạng thái MớiChờ duyệt.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

2. Thay đổi trạng thái phiếu thu chi

Để thực hiện thay đổi trạng thái phiếu thu chi, bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Mới

Phiếu thu chi đã được tạo cần được xử lý.

Chờ duyệt

Phiếu thu chi chờ cấp trên duyệt phiếu.

Đã duyệt

Phiếu thu chi đã được cấp trên duyệt.

Hoàn thành

Phiếu thu chi hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu

Huỷ bỏ

Phiếu thu chi bị huỷ bỏ.

Trạng thái phiếu thu chi

💡

Phiếu thu chi chỉ có hiệu lực khi đang ở trạng thái Hoàn thành

Bạn chỉ có thể thay đổi trạng thái phiếu thu chi khi bạn được cấp quyền thực hiện.

Trạng thái phiếu chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.