Web App
Bán hàng
Thông tin sản phẩm
Kích cỡ (Size)

Thông tin kích cỡ sản phẩm

Khi doanh nghiệp bạn có nhiều sản phẩm và trong từng sản phẩm lại có nhiều phiên bản khác nhau. Nếu chỉ dựa vào thuộc tính màu sắc để quản lý thì chưa đủ. Do đó thuộc tính kích cỡ (size) sẽ giúp bạn phân loại chia nhỏ đến từng SKU.

Để lấy một ví dụ: Khi bạn đang kinh doanh sản phẩm là giày dép hay quần áo thì thuộc tính size dường như không thể thiếu. Nó giúp bạn phân biệt được kích cỡ của sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm một cách nhanh chóng nhất để giao cho khách hàng. Ngoài ra với size sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sản phẩm, tồn kho và đặc biệt bạn có thể phân nhóm phân khúc khách hàng theo size để đưa ra chiến lược bán hàng tốt nhất.

1. Danh sách thuộc tính kích cỡ (size)

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Đường dẫn: Bán hàng > Thông tin sản phẩm > Kích cỡ (Size)

Phần mềm liệt kê tất cả các thuộc tính kích thước mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách kích cỡ cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một size bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách thuộc tính size

2. Thêm mới thuộc tính kích cỡ (size)

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Từ trang danh sách kích cỡ, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới thuộc tính size

Nhập tên kích cỡ, nhập mã size (nếu có) . Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất tạo mới.

3. Sửa thuộc tính kích cỡ (size)

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để sửa thông tin thuộc tính size bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách kích cỡ.

Sửa thuộc tính kích cỡ

Bạn có thể sửa tên size, mô tả, thứ tự hiển thị size. Nhấn Lưu thông tin để cập nhập thay đổi.

4. Xoá thuộc tính kích cỡ (size)

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để xóa thuộc tính size bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách kích cỡ. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.