Web App
Tồn kho
Phiếu mua hàng
Thêm mới phiếu mua hàng

Thêm mới phiếu mua hàng (PO)

Tính năng này giúp bạn tạo phiếu mua hàng kèm phiếu nhập kho để ghi nhận cộng tồn kho và giá vốn sản phẩm, quản lý thanh toán công nợ cho Nhà cung cấp theo phiếu mua hàng.

1. Tạo phiếu mua hàng (PO)

Đường dẫn: Tồn kho > Phiếu mua hàng (PO) > Tạo yêu cầu

Để thêm mới phiếu mua hàng hệ thống cần thông tin Nhà cung cấp (NCC) và danh sách sản phẩm được cung cấp bởi NCC đó. Xem thêm ở mục thiết lập Thêm mới nhà cung cấpThêm mới sản phẩm

Popup chọn nhà cung cấp

 • Màn hình hiển thị popup yêu cầu lựa chọn nhà cung cấp.
 • Chọn nhà cung cấp từ danh sách NCC
 • Hệ thống sẽ chuyển hướng qua trang chi tiết phiếu yêu cầu mua hàng như bên dưới (theo NCC đã chọn)

2. Thêm thông tin chi tiết

Nhập thông tin chi tiết vào phiếu mua hàng:

Màn hình chi tiết phiếu mua hàng

Thông tin cần cập nhật vào phiếu bao gồm:

 • Sản phẩm: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm đã tạo từ nhà cung cấp đó. Bạn có thể dùng máy quét mã vạch để hỗ trợ thực hiện nhanh chóng hơn hoặc nhấn vào ô tìm kiếm sản phẩm.

Gán sản phẩm vào phiếu mua hàng

Hoặc nhấn vào cây thư mục sản phẩm trên hệ thống.

Gán sản phẩm vào phiếu mua hàng

 • Số lượng: Nhập vào số lượng đề xuất nhập
 • Giá nhập: Nhập vào số tiền của sản phẩm. (Hệ thống sẽ hiển thị giá mua gần nhất dựa trên phiếu mua hàng gần nhất của sản phẩm đó.)
 • Phí vận chuyển & giảm giá từ NCC (nếu có)
 • Gán nhãn phiếu mua hàng: Có thể gán nhãn phiếu mua hàng tùy vào nhu cầu của công ty bạn (để nhóm, hoặc lọc phiêu mua theo nhãn). Nhập tên nhãn sau đó bấm enter, hệ thống có thể gán 1 hoặc nhiều nhãn trên cùng 1 đơn hàng.
 • Ghi chú

Sau khi nhập đủ các chi tiết thông tin cần có. Kiểm tra lại thông tin 1 lần nữa, quan trọng loại sản phẩm, số tiền và số lượng nhập.

Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất tạo phiếu yêu cầu mua hàng (PO).

3. Trạng thái phiếu mua hàng PO

Khi tạo mới bạn có thể chọn trạng thái cho phiếu mua hàng PO nếu như bạn được cấp quyền.

Để thực hiện tính năng này bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Mới

Phiếu PO đã được tạo cần được xử lý, ở bước này nhân viên có thể chỉnh sửa thay đổi thông tin đơn hàng nếu muốn.

Chờ duyệt yêu cầu

Phiếu mua hàng PO đang chờ cấp trên duyệt.

Đã duyệt yêu cầu

Phiếu mua hàng PO đã được duyệt, lúc này có thể tạo phiếu nhập kho và tạo phiếu chi tiền trả nhà cung cấp nếu muốn.

Hoàn thành

Phiếu mua hàng hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu được nữa.

Huỷ bỏ

Phiếu mua hàng bị huỷ bỏ

Chỉnh sửa trạng thái phiếu mua hàng

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡
 • Khi phiếu mua hàng ở trạng thái Hoàn thành hoặc Huỷ bỏ thì bạn không thể chỉnh sửa thông tin phiếu mua hàng được nữa.
 • Trạng thái phiếu mua hàng chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.