Web App
Bán hàng
Thông tin sản phẩm
Sản phẩm

Thông tin sản phẩm bán hàng

Quản lý tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán, hình ảnh và các thuộc tính của sản phẩm theo SKU mã vạch barcode. Giúp bạn tối ưu hoá quy trình, dễ dàng, tra cứu, tìm kiếm, trong công tác quản lý cũng như bán hàng chỉ cần quét mã barcode.

Ngoài ra dựa vào sản phẩm bạn có thể xem báo cáo, theo dõi tồn kho theo thời gian thực, đánh giá được nhóm hàng, mặt hàng nào bán chạy hoặc bán chậm, hàng nào sắp hết và tốn kho nhiều để từ đó lên kế hoạch luân chuyển sản phẩm giữa các kho một cách nhanh chóng.

1. Danh sách sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Đường dẫn: Bán hàng > Thông tin sản phẩm -> Sản phẩm

Phần mềm liệt kê tất cả các sản phẩm mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách sản phẩm cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một sản phẩm bất kỳ chỉ cần nhập tên hoặc mã sản phẩm vào ô tìm kiếm hoặc nhấn vào công cụ lọc tương ứng.

Danh sách sản phẩm

Bạn cũng có thể xem các phiên bản chi tiết của sản phẩm bằng cách nhấn vào tên sản phẩm.

Phiên bản sản phẩm

💡

Để xem được Giá vốn bạn cần phải được cấp quyền Xem giá vốn (Có thể sửa nếu kèm quyền Cài đặt sản phẩm)

2. Thêm mới sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Từ trang danh sách sản phẩm, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới sản phẩm

Điền vào thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm: Tên, mã sản phẩm, chọn danh mục, trạng thái, đơn vị tính, nhà cung cấp và đính kèm hình ảnh đại diện cho sản phẩm.

  • Nếu bạn cho phép sản phẩm này được bán hàng khi hết hàng ở màn hình bán hàng tại POS thì Tick vào ô Cho phép bán khi hết hàng (ở màn hình POS).

Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất thêm mới sản phẩm.

💡

Lưu ý:
Mã sản phẩm là duy nhất và không được trùng với các mã sản phẩm khác đang có trong hệ thống.

3. Thêm phiên bản cho sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Trên danh sách sản phẩm, bạn tìm tới sản phẩm muốn thêm mới hoặc chỉnh sửa phiên bản, có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm. Nhấn vào hàng dữ liệu sản phẩm bạn muốn thêm. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm phiên bản sản phẩm

Nhấn vào Thêm phiên bản để tạo một phiên bản mới.

Cập nhật vào phiên bản mới các trường dữ liệu bao gồm: Mã SKU (bắt buộc nhập), giá bán, kích thước, màu sắc, khối lượng. Nhấn Lưu để thêm phiên bản.

Nhập thông tin phiên bản sản phẩm

💡

Lưu ý:
SKU là duy nhất và không được trùng. SKU khi thêm thì không được sửa đổi mã. Chỉ có thể xoá phiên bản đã thêm và tạo lại mới phiên bản khác.

Ở từng phiên bản, bạn có thể Sửa thông tin hoặc Xoá phiên bản đó khỏi hệ thống. Thao tác Xoá không được hoàn tác sau khi thực hiện.

4. Sửa thông tin sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để sửa thông tin sản phẩm bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách sản phẩm.

Sửa sản phẩm

Bạn có thể sửa thông tin tên, mã sản phẩm, chọn danh mục, đơn vị tính, nhà cung cấp và đính kèm hình ảnh đại diện cho sản phẩm, cho phép bán khi hết hàng tại POS. Nhấn Lưu thông tin để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

5. Xoá sản phẩm

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để xoá sản phẩm bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách sản phẩm. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

💡

Lưu ý:
Một khi thực hiện Xoá sản phẩm là toàn bộ SKU, lịch sử nhập xuất kho, số tồn kho liên quan đến sản phẩm vừa xoá sẽ bị mất và không thể hoàn tác sau khi xoá.