Web App
Bán hàng
Cài đặt
Cửa hàng

Cài đặt cửa hàng bán hàng

Cửa hàng hay còn gọi là điểm bán hàng, là nơi diễn ra giao dịch mua bán hàng hóa hoặc một dịch vụ dưới hình thức kinh doanh. Công ty của bạn có thể có một hoặc nhiều cửa hàng bán lẻ ở nhiều địa điểm khác nhau. Do đó, quản lý cửa hàng giúp bạn kiểm soát cũng như thống kê được số lượng đơn hàng hàng ngày, doanh thu theo từng cửa hàng để đánh giá được cửa hàng nào hoạt hoạt động tốt nhất để đưa ra chiến lược bán hàng tốt nhất.

Ở bài viết này Phần Mềm Xanh sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cửa hàng để bán hàng một cách tối ưu nhất.

1. Danh sách cửa hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Cửa hàng

Phần mềm liệt kê tất cả các cửa hàng mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách cửa hàng cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một tên một cửa hàng bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách cửa hàng

2. Thêm mới cửa hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Từ trang danh sách cửa hàng, bạn nhấn vào Thêm mới cửa hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới cửa hàng

Nhập tên, mã cửa hàng, số điện thoại, địa chỉ cửa hàng. Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Các thông tin tên, mã, số điện thoại, địa chỉ sẽ xuất hiện trong định dạng in hoá đơn khi bán hàng thuộc cửa hàng này.

Cửa hàng vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách cửa hàng.

3. Sửa cửa hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Để sửa thông tin cửa hàng, bạn nhấn vào thao tác sửa ở tại danh sách cửa hàng.

Sửa cửa hàng

Bạn có thể sửa tên, mã, số điện thoại, địa chỉ và trạng thái cửa hàng.

Cấu hình xuất kho tự động khi bán hàng

Nếu bạn bán hàng và có xuất trừ tồn kho tại cửa hàng này thì bạn phải cấu hình kho xuất. Hệ thống sẽ tự động trừ tồn kho khi có đơn hàng được tạo tại POS.

Bạn có thể cấu hình một kho hoặc nhiều kho xuất cho cửa hàng này.

Thiết lập xuất kho tự động tại cửa hàng

Lúc này ở màn hình bán hàng POS sẽ cho phép nhân viên chọn kho xuất nếu bạn đã cấu hình nhiều hơn 1 kho xuất.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá cửa hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Để xóa cửa hàng, bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách cửa hàng. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

⚠️

Cửa hàng liên quan đến đơn hàng, sổ quỹ, báo cáo doanh thu nên phải cân nhắc trước khi thực hiện Xoá.