Web App
Tồn kho
Phiếu mua hàng
Danh sách phiếu mua hàng

Danh sách phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng nhập kho (PO) là phiếu được tạo ra để đặt hàng từ các nhà cung cấp và nhập vào kho của công ty. Danh sách này sẽ bao gồm thông tin về các sản phẩm được đặt hàng, số lượng, giá cả và thông tin về nhà cung cấp. Nó được sử dụng để quản lý quá trình nhập hàng vào kho và đảm bảo rằng các sản phẩm đã được đặt mua được giao đúng thời hạn và chi tiết chính xác. Các PO cũng có thể được sử dụng để kiểm soát chi phí và theo dõi việc thanh toán cho nhà cung cấp.

1. Danh sách phiếu mua hàng PO

Đường dẫn: Tồn kho > Phiếu mua hàng (PO)

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem phiếu mua hàng.

Danh sách phiếu mua hàng PO liệt kê tất cả các phiếu mà bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một mã phiếu mua hàng bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm.

Danh sách phiếu mua hàng po

2. Lọc phiếu mua hàng PO

Ngoài ra bạn cũng có thể lọc phiếu mua hàng PO theo các tiêu chí:

Lọc phiếu mua hàng PO

  • Mã phiếu
  • Nhà cung cấp
  • Trạng thái phiếu
  • Ngày thêm

Nếu bạn chỉ quan tâm đến một số thông tin nhất định bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện để phù hợp với nhu cầu công việc của mình bằng cách ẩn hoặc hiện các cột dữ liệu. Việc ẩn đi các cột không liên quan sẽ giúp cho giao diện trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

Ẩn hiện cột phiếu mua hàng

⚠️
  • Phiếu mua hàng PO có hiệu lực khi ở trạng thái Hoàn thành
  • Nếu phiếu mua hàng PO chuyển từ trạng thái Hoàn thành sang Huỷ bỏ thì giao dịch phiếu đó không còn hiệu lực nữa.