Web App
Tổng quan

Giới thiệu Web App

Web App là phiên bản phần mềm Phần Mềm Xanh chạy trên nền tảng web và sử dụng trình duyệt web (Google Chrome...) để truy cập.

Đường dẫn truy cập vào Web App: https://app.phanmemxanh.com